Cooperativa

Conform datelor disponibile din surse Eurostat, la nivel european, suprafața medie a unei exploatații agricole din România este cea mai mică din Uniunea Europeană. Din cauza reformei funciare și a corupției din sectorul retrocedărilor, atomizarea suprafețelor de producție agricolă este un factor care contribuie decisiv la ritmul lent al dezvoltării acestui sector în țara noastră. Nu este, așadar, de mirare, că una din prioritățile noului Program Național de Dezvoltare Rurală o reprezintă încurajarea formelor asociative în agricultură.

Ce este o cooperativă agricolă? http://rural.rfi.ro/webdocumentar-cooperativa-agricola